Masjid Qiblatain

2 02 2011

Madinah, selain dikenal sebagai kota Nabi, juga dikenal dengan masjid-masjid yang bersejarah dalam perkembangan islam. Salah satunya adalah masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain (artinya: masjid dua kiblat) adalah salah satu masjid terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Aqiq atau di atas sebuah bukit kecil di utara Harrah Wabrah, Madinah.

Pada permulaan Islam, orang melakukan shalat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis (nama lain Masjidil Aqsha) di Yerusalem/Palestina. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekkah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-2 Hijriyah, hari Senin bulan Rajab waktu dhuhur di Masjid Bani Salamah ini. Ketika itu Rasulullah tengah shalat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsha. Di tengah shalat, tiba-tiba turunlah wahyu yaitu surat Al Baqarah ayat 144, yang artinya: Baca entri selengkapnya »

Iklan